Brigádnické hodiny

Postup při evidenci brigádnických hodin: Brigády

  1. Práce spojené s odpracováním brigádnických hodin jsou realizovány na základě ročního plánu vyvěšeného na hlavní nástěnce nebo podle momentálních požadavků.
  2. Zájemci o odpracování brigádnických hodin se mohou hlásit u p. Balšánka (chata č.74), který zároveň vydá potvrzení o odpracování příslušných hodin.
  3. Potvrzení o odpracovaných brigádnických hodinách za příslušný kalendářní rok se odevzdává nejpozději do 31.října příslušného kalendářního roku hospodáři ZO ČZS (p. Balšánek) nebo do schránky ZO ČZS umístěné na budově klubovny. Na případné pozdější nedostatky nebude ZO ČZS brát zřetel a má za to, že příslušný člen osady brigádnické hodiny neodpracoval.